LibreOffice Impress Options

Defines various settings for newly created presentation documents, such as the contents to be displayed, the measurement unit used, if and how grid alignment is carried out.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress.


Cesty

Určuje všeobecné nastavenia pre prezentácie alebo kresby.

Cesty

Nastaví alternatívne režimy zobrazenia. Výberom alternatívneho zobrazenia môžete pri úprave prezentácie zrýchliť zobrazovanie na obrazovke.

Cesty

Defines the grid settings for creating and moving objects.

Cesty

Nastavenie tlače pre prezentácie a kresby.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!