Kopírovať zoznam

Umožní skopírovať označené bunky do zoraďovacieho zoznamu.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc - Sort Lists - Copy button.


Zoznam z

Choose between the options Rows and Columns. Cells without text will be ignored when copying.

Riadky

Select the Rows option to summarize the contents of the selected rows in a list.

Stĺpce

Select the Columns option to summarize the contents of the selected columns in a list.

Please support us!