LibreOffice Calc Options

Defines various settings for spreadsheets, contents to be displayed, and the cursor direction after a cell entry. You can also define sorting lists, determine the number of decimal places and the settings for recording and highlighting changes.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a spreadsheet document, choose - LibreOffice Calc.


Cesty

Defines general settings for spreadsheet documents.

Vypočítať

Určuje predvolené nastavenie pre nové hárky.

Cesty

Defines which elements of the LibreOffice Calc main window are displayed. You can also show or hide highlighting of values in tables.

Vypočítať

Defines the calculation settings for spreadsheets. Defines the behavior of spreadsheets with iterative references, the date settings, the number of decimal places, and if capitalization or lower cases are to be considered when searching within sheets.

Cesty

Určuje možnosti syntaxe vzorcov a možnosti načítania pre LibreOffice Calc.

Cesty

All user-defined lists are displayed in the Sort Lists dialog. You can also define and edit your own lists. Only text can be used as sort lists, no numbers.

Cesty

The Changes dialog specifies various options for highlighting recorded changes in documents.

Cesty

Určuje nastavenia kompatibility pre LibreOffice Calc.

Cesty

Určuje nastavenie pre mriežku na stránkach dokumentov. Táto mriežka pomáha určiť presné umiestnenie objektov. Tiež môžete použiť 'magnetickú' záchytnú mriežku.

Cesty

Určuje nastavenie tlačiarne pre hárky.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!