Cesty

Určuje nastavenie pre mriežku na stránkach dokumentov. Táto mriežka pomáha určiť presné umiestnenie objektov. Tiež môžete použiť 'magnetickú' záchytnú mriežku.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Grid.


Mriežka

Zachytiť na mriežku

Určuje, či sa majú rámce, objekty kresby a ovládacie prvky presúvať len medzi bodmi mriežky. Ak chcete zmeniť stav záchytnej mriežky iba pre aktuálnu akciu, ťahajte objekt a súčasne držte stlačenú klávesu .

Viditeľná mriežka

Určuje, či sa má zobraziť mriežka.

Rozlíšenie

Vodorovne

Určuje mernú jednotku rozostupov medzi bodmi mriežky na osi X.

Zvislé

Určuje mernú jednotku rozostupov medzi bodmi mriežky na osi Y.

Pododdiel

Vodorovne

Zadajte počet medzier medzi bodmi mriežky na osi X.

Zvislé

Zadajte počet medzier medzi bodmi mriežky na osi Y.

Synchronizovať osi

Určuje, či sa zmeny nastavenia mriežky prejavia v oboch osiach symetricky. Rozlíšenie a rozdelenie pre osi X a Y zostávajú rovnaké.

Set the grid color on - LibreOffice - Application Colors.

Please support us!