LibreOffice Writer/Web Options

Defines the basic settings for LibreOffice documents in HTML format.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open an HTML document, choose - LibreOffice Writer/Web.


Cesty

Definuje predvolené nastavenie pre zobrazovanie objektov v textových dokumentoch a tiež predvolené nastavenie pre prvky okna.

Cesty

In LibreOffice text and HTML documents, defines the display for certain characters and for the direct cursor.

Cesty

Určuje nastavenie pre mriežku na stránkach dokumentov. Táto mriežka pomáha určiť presné umiestnenie objektov. Tiež môžete použiť 'magnetickú' záchytnú mriežku.

Cesty

Určuje nastavenia tlače pre textové alebo HTML dokumenty.

Cesty

Určuje vlastnosti tabuliek v textových dokumentoch.

Cesty

Specifies the background for HTML documents. The background is valid for both new HTML documents and for those that you load, as long as these have not defined their own background.

Reset

Obnoví zmeny vykonané na aktuálnej záložke na stav pri otvorení tohto dialógového okna.

Please support us!