Cesty

Specifies the settings for captions that are automatically added to inserted objects.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - AutoCaption.


Add captions automatically when inserting

Zvoľte, pre ktoré objekty majú platiť nastavenia automatického popisu.

Popisok

Defines the options to be applied to the selected object type. These options are identical to those in the Insert - Caption menu, which is available when an object is selected. Below the settings is a preview of the object category, together with numbering type.

Kategória

Určuje kategóriu vybraného objektu.

Číslovanie

Určuje požadovaný typ číslovania.

Oddeľovač

Určuje znak, ktorý sa zobrazí po čísle nadpisu alebo kapitoly.

Umiestnenie

Určuje umiestnenie popisu vzhľadom k objektu.

Číslovať popisky podľa kapitol

Úroveň

Určuje úroveň nadpisu alebo kapitoly, od ktorej chcete začať s číslovaním.

Separator

Určuje znak, ktorý sa zobrazí po čísle nadpisu alebo kapitoly.

Formát kategórie a rámca

Štýl znaku

Určuje znakový štýl odseku s popisom.

Použiť okraje a tieňovanie

Použije na rámček okolo popisu ohraničenie a tieň.

D'oh! You found a bug (text/swriter/guide/captions.xhp#captions not found).

Please support us!