Cesty

Určuje vzhľad zmien v dokumente.

To record or show changes in your text or spreadsheet document, choose Edit - Track Changes - Record or Edit - Track Changes - Show.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer - Changes.


Zobraziť text

Defines the settings for displaying recorded changes. Select the type of change and the corresponding display attribute and color. The preview field shows the effect of the selected display options.

Insertions / Attributes

Určuje, ako sa v dokumente zobrazuje pridaný text.

Deletions / Attributes

Určuje, ako sa v dokumente zobrazuje odstránený text. Keď sa zaznamenáva odstraňovanie textu, text sa neodstráni, len zobrazí s určeným atribútom (napr. prečiarknutie).

Changed attributes / Attributes

Určuje, ako sa v dokumente zobrazuje text so zmenenými atribúty. Medzi tieto zmeny sa počítajú atribúty ako tučné písmo, kurzíva alebo podčiarknutie.

Farba

You can also choose a color to display each type of recorded change. When you choose the condition "By author" in the list, the color is automatically determined by LibreOffice, then modified to match to the author of each change.

Zmenených riadkov

To indicate which lines of the text have been changed, you can define a mark that appears in the left or right page margin.

Označiť

Určuje, či a kde v dokumente budú zmenené riadky označené. Značky môžete nastaviť tak, aby sa vždy zobrazovali na ľavom alebo pravom okraji strany alebo na vonkajšom alebo vnútornom okraji.

Farba

Určuje farbu na označenie zmenených riadkov textu.

Náhľad poľa

Zobrazí ukážku aktuálneho výberu.

Please support us!