Cesty

Určuje nastavenia tlače pre textové alebo HTML dokumenty.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Print.


note

The print settings defined on this tab page apply to subsequent new documents, until you change the settings again. If you want to change the settings for the current print job only, use the File - Print dialog.


Obsah

Specifies which document contents are to be printed.

Images and objects

Určuje, či sa majú tlačiť obrázky v textových dokumentoch.

Ovládacie prvky formulára

Určuje, či sa majú tlačiť ovládacie prvky formulára v textových dokumentoch.

Pozadie znaku

Specifies whether to include colors and objects that are inserted to the background of the page (Format - Page Style - Background) in the printed document.

Print text in black

Určuje, či sa má text tlačiť vždy čiernou.

Skrytý text

Pri zaškrtnutí tejto voľby sa bude tlačiť text označený ako skrytý. Vytlačí sa tento skrytý text: text, ktorý je označený ako skrytý pomocou Formát - Znak - Efekty pre písmo - Skrytý a textové polia Skrytý text and Skryté odseky.

Pole so zástupnými znakmi

Pri zaškrtnutí tejto voľby sa budú tlačiť zástupné znaky za text. Pokiaľ nebude pole zaškrtnuté, pri tlači budú zástupné znaky textov prázdne.Zástupné znaky sú polia.

Strany

Defines the print order for LibreOffice Writer documents with multiple pages.

Left pages (not for HTML documents)

Určuje, či sa majú tlačiť všetky ľavé (párne čísla) strany textových dokumentov.

Right pages (not for HTML documents)

Určuje, či sa majú tlačiť všetky pravé (nepárne čísla) strany textových dokumentov.

Brožúra

Select the Brochure option to print your document in brochure format. The brochure format is as follows in LibreOffice Writer:

If you print a document in portrait on a landscape page, two opposing sides in a brochure will be printed next to each other. If you have a printer with double-sided printing capability, you can create an entire brochure from your document without having to collate the pages later. If you have a printer that only has single-sided printing capability, you can achieve this effect by first printing the front pages with the "Front sides / right pages /odd pages" option marked, then re-inserting the entire paper stack in your printer and printing all the back pages with the "Back pages / left pages / even pages" option marked.

Right to left

Pri zaškrtnutí tohto poľa sa budú strany brožúry tlačiť v správnom poradí pre písmo sprava doľava.

note

This control appears only if Complex text layout is set in - Languages and Locales - General.


Ostatné

Tlačiť automaticky vložené prázdne strany

Ak je povolené, tlačia sa automaticky vložené prázdne stránky. To je najvhodnejšie, ak tlačíte obojstranne. Príklad: V knihe je názov kapitoly nastavený tak, aby začínal na nepárnej strane. Ak predchádzajúca kapitola končí na nepárnej strane, LibreOffice vloží prázdnu párnu stranu. Táto voľba určuje, či sa takéto strany majú vytlačiť.

Zásobník papiera podľa nastavenia tlačiarne

Možnosť 'Zásobník papiera podľa nastavenia tlačiarne' určuje pre tlačiarne s viacerými zásobníkmi, či sa má použiť zásobník stanovený v nastavení systému alebo stanovený tlačiarňou.

Fax

Ak máte nainštalovaný faxový softvér a chcete faxovať priamo textové dokumenty, vyberte požadované faxové zariadenie.

Poznámky

Určuje, či sa budú tlačiť komentáre v dokumente.

Please support us!