Cesty

Definuje predvolen√© nastavenie pre zobrazovanie objektov v textov√Ĺch dokumentoch a tieŇĺ predvolen√© nastavenie pre prvky okna.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - View.


Guides

Specifies settings that refer to the representation of boundaries.

Vodiace ńćiary pri pres√ļvan√≠

Displays snap lines around the frames when frames are moved. You can select the Helplines While Moving option to show the exact position of the object using lineal values.

Zobraziҕ

Defines which document elements are displayed.

Images and objects

Urńćuje, ńći sa na obrazovke zobrazuj√ļ obr√°zky a objekty. Ak s√ļ tieto prvky skryt√©, ako z√°stupn√© symboly sa zobrazia pr√°zdne r√°mńćeky.

You can also control the display of graphics through the Images and Charts icon. If a text document is open, this icon is displayed on the Tools bar.

note

If the Images and objects option is not selected, no graphics will be loaded from the Internet. Graphics within a table and without an indication of their size can cause display problems when using an older HTML standard on the browsed page.


Tabuńĺky

Zobrazuje tabuńĺky obsiahnut√© v dokumentoch.

To display the table boundaries, right-click any table and choose Table Boundaries, or choose Table - Table Boundaries in a Writer document.

Kreslenie a n√°stroje

Zobrazuje kresby a ovládacie prvky obsiahnuté v dokumentoch.

Pozn√°mky

Zobrazuje koment√°re. Kliknut√≠m na koment√°r uprav√≠te jeho text. Pre n√°jdenie alebo zmazanie koment√°ra pouŇĺite kontextov√© menu v navig√°tore. Pomocou kontextov√©ho menu koment√°ra m√īŇĺete zmazaŇ• tento koment√°r, vŇ°etky koment√°re alebo vŇ°etky koment√°re tohto autora.

Display fields

Hidden text

Displays text that is hidden by Conditional Text or Hidden Text fields.

Hidden paragraphs

Display paragraphs that contain a Hidden Paragraph field. This option has the same function as the menu command .

Zobraziҕ

Specifies whether scrollbars and rulers are displayed.

Vodorovné pravítko

Zobraz√≠ vodorovn√© prav√≠tko. Vyberte poŇĺadovan√ļ jednotku merania z pr√≠sluŇ°n√©ho zoznamu.

Zvislé pravítko

Zobraz√≠ vertik√°lne prav√≠tko. Vyberte poŇĺadovan√ļ jednotku merania z pr√≠sluŇ°n√©ho zoznamu.

Plynul√Ĺ posuv

Aktivuje funkciu hladk√©ho posuvu str√°nky. R√ĹchlosŇ• posuvu z√°vis√≠ od oblasti a od zobrazenia farebnej hńļbky.

Zarovanané-vpravo

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Zarovná vertikálne pravítko k pravému okraju.

Outline folding

Show outline-folding buttons

Displays outline folding buttons on the left of the outline headings.

Include sub levels

Also displays the folding buttons of the outline sub levels.

Nastavenia (iba pre HTML dokumenty)

Measurement unit

Specifies the Unit for HTML documents.

Please support us!