LibreOffice Writer Options

These settings determine the way text documents that are created in LibreOffice are handled. It is also possible to define settings for the current text document. The global settings are automatically saved.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Open a text document, choose - LibreOffice Writer.


Cesty

Určuje všeobecné nastavenia pre textové dokumenty.

Cesty

Definuje predvolené nastavenie pre zobrazovanie objektov v textových dokumentoch a tiež predvolené nastavenie pre prvky okna.

Cesty

In LibreOffice text and HTML documents, defines the display for certain characters and for the direct cursor.

Cesty

Určuje nastavenie pre mriežku na stránkach dokumentov. Táto mriežka pomáha určiť presné umiestnenie objektov. Tiež môžete použiť 'magnetickú' záchytnú mriežku.

Vypočítať

Specifies the settings for the basic fonts.

Vypočítať

Specifies the settings for the basic Asian fonts if Asian language support has been activated under - Language Settings - Languages.

Vypočítať

Specifies the settings for basic fonts for complex text layout languages if their support has been activated under - Language Settings - Languages.

Cesty

Určuje nastavenia tlače pre textové alebo HTML dokumenty.

Cesty

Určuje vlastnosti tabuliek v textových dokumentoch.

Cesty

Určuje vzhľad zmien v dokumente.

Compatibility

Nastavenie kompatibility pre textové dokumenty. Tieto voľby umožňujú vyladiť import dokumentov Microsoft Word do LibreOffice.

Cesty

Specifies the settings for captions that are automatically added to inserted objects.

Mail Merge Email

Určuje informácie o používateľovi a nastavenia servera, keď odosielate listy vo forme e-mailových správ.

Please support us!