Vypočítať

Určuje možnosti zabezpečenia pre ukladanie dokumentov, pripojenie k webu a otváranie dokumentov obsahujúcich makrá.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice - Security.


Options Security Dialog Image

warning

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.


Security Options and Warnings

Otvorí dialógové okno 'Bezpečnostné nastavenia a upozornenia'.

Heslá pre webové spojenia

You can enter a master password to enable easy access to sites that require a user name and password.

Persistently save passwords for web connections

Ak je pole zaškrtnuté, LibreOffice bezpečne ukladá všetky heslá, ktoré používate na prístup k webu. Ak chcete získať heslo zo zoznamu, je potrebné zadať hlavné heslo.

Warning Icon

Old configurations may contain weakly encrypted passwords, in this case an infobar is shown when the application starts to prompt to reenter the master password in order to resave them with stronger encryption.


Protected by a master password (recommended)

Check to enable all connections' passwords to be protected by a master password.

Master Password

Otvorí dialógové okno na zadanie hlavného hesla.

Spojenia

Požiada o zadanie hlavného hesla. Ak zadáte správne heslo, zobrazí sa dialógové okno Uložené informácie o webom spojení.

The Stored Web Connection Information dialog shows a list of web sites and user names that you entered previously. You can select any entry and remove it from the list. You can view the password for the selected entry.

Bezpečnosť makier

Adjust the security level for executing macros and specify trusted macro authors.

Bezpečnosť makier

Opens the Macro Security dialog.

Time Stamp Authority

Time Stamp Authorities (TSA) issue digitally signed timestamps (RFC 3161) that are optionally used during signed PDF export.

Please support us!