Cesty

Určuje nastavenia tlače.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice - Print.


Rýchlejšia tlač s Redukciou Dát

Redukovať dáta k tlači

You can reduce the amount of data to be sent to the printer. Reducing the print data increases the print speed because the print files are smaller. This makes it easier for printers with a smaller memory to print. Reducing print data can result in slightly lower print quality.

Nastavenie pre

Určuje, či sa nastavenie tlače použije pre priamu tlač, alebo na tlač do súboru.

Reduce transparency

Ak zaškrtnete toto pole, priehľadné objekty sa vytlačia ako bežné (nepriehľadné) objekty, v závislosti od nastavenia ďalších dvoch tlačidiel.

Note Icon

Transparency cannot be output directly to a printer. The areas of the document in which transparency is to be visible must therefore always be calculated as bitmaps and sent to the printer. Depending on the size of the bitmaps and the print resolution a large amount of data may result.


Automaticky

Určuje, že transparentnosť sa tlačí iba ak priehľadná oblasť pokrýva menej ako štvrtinu strany.

Nepriehľadné

Pri tejto možnosti nebude priehľadnosť vytlačená.

Redukovať bitové mapy

Určuje, že bitové mapy majú byť vytlačené v zníženej kvalite. Rozlíšenie je možné len znížiť, nie zvýšiť.

High/normal print quality

Vysoká kvalita tlače zodpovedá rozlíšeniu 300 dpi. Normálna kvalita tlače zodpovedá rozlíšeniu 200 dpi.

Rozlíšenie

Určuje maximálnu kvalitu tlače v dpi. Rozlíšenie je možné len znížiť, nie zvýšiť.

Zahrnúť priehľadné objekty

Ak je toto pole zaškrtnuté, zníženie kvality tlače rastrových obrázkov bude použité tiež pre priehľadné oblasti objektov.

Reduce gradient

Ak je toto pole zaškrtnuté, prechody sa budú tlačiť v zníženej kvalite.

Pruhy prechodov

Určuje maximálny počet pruhov prechodu pri tlači.

Prechodná farba

Určuje, že sa prechody sa vytlačia len s jednou vnútornou farbou.

Convert colors to grayscale

Určuje, že sa všetky farby tlačia v odtieňoch šedej.

Hlásenia tlačiarne

Určuje, ktoré upozornenia sa zobrazia pred začiatkom tlače.

Veľkosť papiera

Zaškrtnite toto pole, ak je na tlač aktuálneho dokumentu potrebná určitá veľkosť papiera. Ak aktuálna tlačiareň neposkytuje veľkosť papiera použitú v dokumente, zobrazí sa chybové hlásenie.

Orientácia papiera

Zaškrtnite toto pole, ak je na tlač aktuálneho dokumentu potrebná určitá orientácia papiera. Ak formát použitý v aktuálnom dokumente nie je v tlačiarni k dispozícii, zobrazí sa chybové hlásenie.

Priehľadnosť

Zaškrtnite toto pole, ak chcete zobraziť varovanie, keď dokument obsahuje priehľadné objekty. Ak taký dokument vytlačíte, zobrazí sa dialógové okno, v ktorom môžete zvoliť, či sa má priehľadnosť vytlačiť.

Please support us!