Zobraziť

Specifies view options.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice - View.


Options View Dialog Image

Používateľské rozhranie

Toolbar icon size

Určuje veľkosť zobrazenia ikon pre panely nástrojov.

Sidebar icon size

Určuje veľkosť ikon zobrazených v postrannom paneli.

Notebook bar icon size

Určuje veľkosť zobrazenia ikon panelu so záložkami.

Icon style

Určuje štýl ikon na nástrojových lištách a v dialógových oknách.

Myš

Mouse positioning

Určuje, či a ako sa do novootvorených dialógových okien umiestňuje kurzor.

Middle mouse button

Určuje funkciu prostredného tlačidla myši.

  1. Automatic scrolling - dragging while pressing the middle mouse button shifts the view.

  2. Paste clipboard - pressing the middle mouse button inserts the contents of the "Selection clipboard" at the cursor position.

The "Selection clipboard" is independent of the normal clipboard that you use by Edit - Copy/Cut /Insert or the respective keyboard shortcuts. Clipboard and "Selection clipboard" can contain different contents at the same time.

Clipboard

Selection clipboard

Copy content

Edit - Copy Ctrl+C.

Select text, table, object.

Paste content

Edit - Paste Ctrl+V pastes at the cursor position.

Clicking the middle mouse button pastes at the mouse pointer position.

Pasting into another document

No effect on the clipboard contents.

The last marked selection is the content of the selection clipboard.


Výstup obrázkov

tip

Press Shift+Ctrl+R to restore or refresh the view of the current document.


Použiť hardvérové zrýchlenie

Pre vylepšenie zobrazenie budú použité hardvérové vlastnosti grafickej karty. Podpora hardvérovej akcelerácie nie je k dispozícii pre všetky operačné systémy a distribúcie platforiem LibreOffice.

Použiť anti-aliasing

Ak je podporované, môžete zapnúť alebo vypnúť vyhladzovanie grafiky (antialiasing). Pri zapnutom vyhladzovaní má väčšina grafických objektov menej artefaktov.

Use OpenGL for all rendering (on restart)

Use the high performance Open Graphics Library (OpenGL) to render all visual elements of the application, including windows, menus, toolbars and icons. OpenGL uses the computer graphics device to accelerate the graphics rendering. If the device is blacklisted (see below) this option will not be effective.

Force OpenGL even if blacklisted (on restart)

Forces the use of OpenGL even if the graphics device is blacklisted. A device is blacklisted when it is buggy or may render graphics with poor quality.

Menu

Icons in menus

V menu vedľa príslušných položiek sa zobrazia ikony. Dostupné voľby sú 'Automaticky', 'Skryť' a 'Zobraziť'. V prípade voľby 'Automaticky' sa ikony zobrazia v závislosti od nastavenia systému a zvoleného motívu vzhľadu.

Zoznamy písiem

Show preview of fonts

Displays the names of selectable fonts in the corresponding font, for example, fonts in the Font box on the Formatting bar.

Please support us!