Cesty

Specifies the general settings for LibreOffice.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice - General.


Options General Dialog Image

Pomocník

Specifies the behavior of the installed help.

Extended tips

Keď chvíľu podržíte kurzor nad ikonou, príkazom ponuky alebo ovládacím prvkom v dialógovom okne, zobrazí sa krátky pomocný text.

Stav dokumentu

Tlač zmení stav dokumentu na "zmenený"

Určuje, či je tlač dokumentu považovaná za zmenu. Ak je táto možnosť zvolená, hneď pri zatvorení dokumentu sa zobrazí otázka, či sa majú uložiť zmeny. Dátum tlače sa potom zapíše do vlastností dokumentu ako zmena.

Rok (dve číslice)

Určuje rozsah, v rámci ktorého systém rozpoznáva dvojciferne zadaný rok.

In LibreOffice, years are indicated by four digits, so that the difference between 1/1/99 and 1/1/01 is two years. This Year (two digits) setting allows the user to define the years in which two-digit dates are added to 2000. To illustrate, if you specify a date of 1/1/30 or later, the entry "1/1/20" is recognized as 1/1/2020 instead of 1/1/1920.

Help Improve LibreOffice

Send crash reports to The Document Foundation

Send crash reports to help developers improve the software’s reliability. Whenever LibreOffice crashes, you can opt to send reports containing certain debugging information, useful to help track down the cause of the bug and fix it eventually.

Please support us!