Edit Paths

In the Edit Paths dialog, you can select some folders that are available in LibreOffice.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice - Paths.

Choose Tools - AutoText - Path. (autotext only)


Cesty

Obsahuje zoznam ciest, ktoré už boli pridané. Označte predvolenú cestu pre nové súbory.

Pridať

Opens the Select Path dialog to select another folder or the Open dialog to select another file.

Zmazať

Bez nutnosti potvrdenia odstráni vybraný prvok alebo prvky.

Please support us!