Vypočítať

Použite túto záložku na vkladanie alebo úpravu údajov o používateľovi. Niektoré údaje už mohli byť zadané používateľom alebo administrátorom pri inštalovaní LibreOffice.

Pre prístup k tomuto príkazu...

Choose - LibreOffice - User Data.


User data is used by templates and Wizards in LibreOffice. For example, the "First name" and "Last name" data fields are used to automatically insert your name as the author of a new document. You can see this under File - Properties.

Some of the user data is included automatically in an internal dictionary so that it is recognized by the spellchecker. If typing errors are made, the program can use this data to suggest replacements. Note that changes to data take effect only after LibreOffice is restarted.

User data is also used when commenting and in tracking changes mode, to identify comments/edits author; and to mark last edit position in document, so that when author opens the document later, it opens at the last edit position.

Pozícia kurzora

Všeobecne platí, že sa všetky dokumenty otvárajú s kurzorom na začiatku dokumentu.

One exception appears when the author of a Writer text document saves and reopens a document: The cursor will be at the same position where it has been when the document was saved. This only works when the name of the author was entered in - LibreOffice - User Data.

Adresa

Use the Address field to enter and edit your personal user data.

Spoločnosť

Zadajte názov svojej organizácie.

Meno

Zadajte svoje krstné meno.

Priezvisko

Zadajte svoje priezvisko.

Iniciály

Zadajte svoje iniciály.

Ulica

Zadajte ulicu.

PSČ

Zadajte PSČ.

Obec

Zadajte mesto, kde žijete.

Country

Type your country.

Štát

Type your state.

Titul

Zadajte svoj titul.

Pozícia

Zadajte svoju pozíciu v zamestnaní.

Tel. (domov)

Zadajte svoje súkromné telefónne číslo.

Tel. (do práce)

Zadajte svoje pracovné telefónne číslo.

Fax

Zadajte svoje číslo faxu.

Email

Zadajte svoju emailovú adresu. Napríklad, moje.meno@moj.provider.com

Cryptography

Set the preferred public key for OpenPGP encryption and digital signature. These preferred keys will be pre-selected in key selection dialog every time you sign or encrypt a document, so you don't have to select it yourself when signing with one specific key frequently.

OpenPGP signing key

V roletovom menu vyberte svoj OpenPGP kľúč na podpísanie ODF dokumentu.

OpenPGP encryption key

V roletovom menu vyberte svoj OpenPGP kľúč na zašifrovanie ODF dokumentu.

When encrypting documents, always encrypt to self

Ak zaškrtnete toto pole, tak súbor sa zašifruje vaším verejným kľúčom. Budete ho môcť otvoriť pomocou vášho privátneho kľúča.

warning

Keep this option selected, if you ever want to be able to decrypt documents you've encrypted for other people.


Please support us!