LibreOffice a Internet

Táto časť poskytuje informácie o Internete. Internetový glosár vysvetľuje najdôležitejšie pojmy.

Webové stránky

To create a new web page for the Internet, open a new HTML Document by choosing File - New.

Please support us!