Glosár

Táto časť obsahuje glosár technických termínov používaných v LibreOffice, spolu so zoznamom internetových termínov.

General Glossary

Tento slovník obsahuje výklady niektorých najviac používaných termínov na ktoré narazíte v LibreOffice.

Glossary of Internet Terms

If you are a newcomer to the Internet, you will be confronted with unfamiliar terms: browser, bookmark, email, homepage, search engine, and many others. To make your first steps easier, this glossary explains some of the more important terminology you may find in the Internet, intranet, mail and news.

Please support us!