Panel Upravi┼ą body

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

Dan├í funkcia v├ím umo┼ż┼łuje upravova┼ą body krivky alebo objektu preveden├ęho na krivku. Dostupn├ę s├║ tieto ikony:

Upravi┼ą body

Ikona Upravi┼ą body v├ím umo┼ż┼łuje aktivova┼ą alebo zru┼íi┼ą re┼żim ├║prav Bezi├ęrov├Żch objektov. V re┼żime ├║prav je mo┼żn├ę ozna─Źova┼ą jednotliv├ę body krivky.

Icon Edit Points

Upravi┼ą body

Presun├║┼ą body

Aktivuje re┼żim, v ktorom je mo┼żn├ę pres├║vat body. Kurzor zobrazuje mal├Ż pr├ízdny ┼ítvorec, pokia─ż ho chv├ş─żu ponech├íte nad bodom krivky. Tento bod je mo┼żn├ę my┼íou presun├║┼ą na in├ę miesto. Krivka na oboch stran├ích bodu nasleduje pohyb; ─Źas┼ą krivky medzi susedn├Żmi bodmi men├ş tvar.

Ak kliknete na krivku medzi dvoma bodmi alebo vo vn├║try uzatvorenej krivky, m├┤┼żete pretiahn├║┼ą krivku na nov├ę miesto bez toho, aby ste zmenili jej tvar.

Icon Move Points

Presun├║┼ą body

Vlo┼żi┼ą body

Aktivuje re┼żim vkladania. V tomto re┼żime je mo┼żn├ę vklada┼ą body. Tie┼ż je mo┼żn├ę body pres├║va┼ą, rovnako ako v re┼żime pres├║vania. Ak v┼íak kliknete medzi dva body, vlo┼ż├şte nov├Ż bod. Nov├Ż vlo┼żen├Ż bod sp├┤sobuje plynul├Ż prenos.

Ak chcete vytvori┼ą uhlov├Ż bod, mus├şte najprv vlo┼żi┼ą bu─Ć bod pre plynul├Ż alebo s├║mern├Ż prenos, ktor├Ż potom zmen├şte na uhlov├Ż bod pomocou ikony Uhlov├Ż bod.

Icon Insert Points

Vlo┼żi┼ą body

Zmaza┼ą body

Pomocou ikony Zmaza┼ą body odstr├ínite jeden alebo viac vybran├Żch bodov. Ak chcete vybra┼ą nieko─żko bodov, podr┼żte Shift a kliknite na po┼żadovan├ę body.

Najsk├┤r vyberte bod, ktor├Ż chcete odstr├íni┼ą, a potom kliknite na t├║to ikonu alebo stla─Źte kl├ívesu Del.

Icon Delete Points

Zmaza┼ą body

Rozdeli┼ą krivku

Ikona Rozdeli┼ą krivku rozdel├ş krivku. Vyberte bod alebo body, kde chcete krivku rozdeli┼ą a kliknite na ikonu.

Icon Split Curve

Rozdeli┼ą krivku

Previes┼ą na krivku

Prevedie krivku na priamku alebo priamku na krivku. Ak vyberiete jeden bod, krivka pred bodom bude preveden├í. Ak s├║ vybrat├ę dva body, bude preveden├í krivka medzi t├Żmito bodmi. Ak vyberiete viac ako dva body krivky, po ka┼żdom stla─Źen├ş tejto ikony bude preveden├í in├í ─Źas┼ą krivky. Ak je to nevyhnutn├ę, body v obl├║ku krivky s├║ preveden├ę na uhlov├ę body a uhlov├ę body na body v obl├║ku.

Ak medzi dvoma bodmi le┼ż├ş priama ─Źas┼ą, maj├║ obidva koncov├ę body iba jeden riadiaci bod. Tieto body nem├┤┼żu by┼ą preveden├ę na hladk├ę body dovtedy, pokia─ż neprevediete ─Źiaru medzi nimi na krivku.

Icon Convert to Curve

Previes┼ą na krivku

Uhlov├Ż bod

Prevedie vybrat├Ż bod alebo body na uhlov├ę body. Uhlov├ę body maj├║ dva pohybliv├ę kontroln├ę body, ktor├ę s├║ na sebe navz├íjom nez├ívisl├ę. Z toho d├┤vodu krivka neprech├ídza priamo uhlov├Żm bodom, ale vytvor├ş uhol.

Icon Corner Point

Uhlov├Ż bod

Previes┼ą na hladk├Ż bod

Prevedie uhlov├Ż bod alebo s├║mern├Ż bod na hladk├Ż bod. Oba kontroln├ę body rohov├ęho bodu s├║ umiestnen├ę na jednej priamke a m├┤┼żu by┼ą pres├║van├ę len s├║─Źasne. Kontroln├ę body m├┤┼żu ma┼ą r├┤znu d─║┼żku, tak┼że je mo┼żn├ę obmie┼ła┼ą mieru zakrivenia.

Icon Smooth Transition

Previes┼ą na hladk├Ż bod

Previes┼ą na s├║mern├Ż bod

Prevedie rohov├Ż bod alebo hladk├Ż bod na symetrick├Ż bod. Oba kontroln├ę body rohov├ęho bodu s├║ umiestnen├ę na priamke a maj├║ rovnak├║ d─║┼żku. M├┤┼żme nimi pohybova┼ą len s├║─Źasne a miera zakrivenia je s├║mern├í v oboch smeroch.

Icon Symmetric Transition

Previes┼ą na s├║mern├Ż bod

Zatvori┼ą B├ęzierovu krivku

Uzavrie ─Źiaru alebo krivku. Krivka sa uzavrie spojen├şm jej posledn├ęho bodu s prv├Żm, ktor├Ż je ozna─Źen├Ż zv├Ą─Ź┼íen├Żm ┼ítvor─Źekom.

Icon Close B├ęzier

Zatvori┼ą B├ęzierovu krivku

Ubra┼ą body

Ozna─Ź├ş aktu├ílny bod alebo vybran├ę body na odstr├ínenie. K tomu d├┤jde v pr├şpade, ke─Ć sa bod nach├ídza na priamke. Pokia─ż prev├ídzate krivku na priamku pomoc├ş ikony Previes┼ą na krivku alebo upravujete krivku my┼íou tak, ┼że bod le┼ż├ş na priamke, tento bod sa odstr├íni. Uhol, od ktor├ęho sa body odstra┼łuj├║,

Icon Eliminate Points

Ubra┼ą body

Please support us!