Panel návrhu formulára

Panel návrhu formulára sa zobrazí hneď, akonáhle vyberiete objekt formulára pri práci v režime návrhu.

Vybrať

Icon

Táto ikona prepína kurzor myši do režimu výberu, alebo tento režim dezaktivuje. Režim výberu sa používa k výberu ovládacích prvkov v aktuálnom formuláre.

Režim návrhu zap/vyp

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

Vlastnosti ovládacieho prvku

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

Icon Control

Ovládací prvok

Vlastnosti ovládacieho prvku

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

Icon Form

Formulár

Data Navigator

Určuje dátovú štruktúru aktuálneho dokumentu XForms.

Ovládacie prvky formulára

Opens the Form Navigator. The Form Navigator displays all forms and subforms of the current document with their respective controls.

Icon Form Navigator

Navigátor formulárom

Pridať pole

Opens a window where you can select a database field to add to the form or report.

Icon Add Field

Pridať pole

Activation Order

Opens the Tab Order dialog so you can modify the order in which control fields get the focus when the user presses the tab key.

Icon Activation Order

Poradie aktivácie

Otvoriť v režime návrhu

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Icon Open in Design Mode

Otvoriť v režime návrhu

Automaticky zamerať ovládací prvok

Icon

If Automatic Control Focus is activated, the first form control will be selected when you open the document. If the button is not activated, the text will be selected after opening. The Tab Order that you have specified determines which is the first form control.

Umiestnenie a veľkosť

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Icon Position and Size

Umiestnenie a veľkosť

Otočiť

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Zmeniť ukotvenie

Text

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

Preniesť do popredia

Štandardný panel

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Preniesť dozadu

Zoskupiť

Groups the selected objects, so that they can be moved as a single object.

Icon Group

Zoskupiť

Zrušiť zoskupenie

Breaks apart the selected group into individual objects.

Icon Ungroup

Zrušiť zoskupenie

Vstúpiť do zoskupenia

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups.

Icon Enter Group

Vstúpiť do zoskupenia

Opustiť zoskupenie

Exits the group, so that you can no longer edit the individual objects in the group.

Icon Exit Group

Opustiť zoskupenie

Zarovnanie

Modifies the alignment of selected objects.

Ikonka

Zarovnanie

Zobrazovať mriežku

Určuje, či sa má zobraziť mriežka.

Ikonka

Zobrazovať mriežku

Zachytiť na mriežku

Určuje, že je možné pohybovať objektmi len medzi bodmi mriežky.

Ikonka

Zachytiť na mriežku

Vodiace čiary pri posúvaní

Určuje, či sa pri presúvaní objektu majú zobrazovať vodiace čiary.

Icon

Vodiace čiary pri presúvaní

Please support us!