Panel Návrh dotazu

Pri vytváraní alebo úprave SQL dotazov je možné použiť ikony na Paneli návrhu dotazov.

V závislosti na tom, či ste vytvorili dotaz na stránke Návrh alebo SQL, objavia sa nasledujúce ikony:

Otočiť

Runs the SQL query and displays the query result. The Run Query function does not save the query.

Run Query Icon

Spustiť dotaz

Otočiť

Clears the query and removes all tables from the design window.

Clear Query Icon

Clear query

Switch Design View On/Off

Displays the design view or the SQL view of the query.

 Switch Design View On/Off Icon

Switch Design View On/Off

Pridať tabuľky

Specifies the tables to be inserted into the design window. In the Add Tables dialog, select the tables you need for your current task.

Add Table Icon

Vložiť tabuľky

Body

Displays the Function row in the lower part of the design view of the Query Design window.

Functions Icon

Funkcie

Otočiť

Displays the Table row in the lower part of the Query Design.

Table Name Icon

Názov tabuľky

Otočiť

Displays the Alias row in the lower part of the Query Design.

Alias Icon

Alias

Otočiť

Expands the created select statement of the SQL Query in the current column by the parameter DISTINCT. The consequence is that identical values occurring multiple times are listed only once.

Distinct Values Icon

Jedinečné hodnoty

Táto ikona je na stránke SQL:

Spustiť SQL príkaz priamo

In Native SQL mode you can enter SQL commands that are not interpreted by LibreOffice, but are instead passed directly to the data source. If you do not display these changes in the design view, you cannot change back to the design view.

Run SQL command directly Icon

Spustiť SQL príkaz priamo

Please support us!