Navigačný panel formulára

Navigačný panel formulára obsahuje ikony na úpravu databázovej tabuľky alebo ovládanie pohľadu na dáta. Panel je zobrazený na dolnom okraji dokumentu, ktorý obsahuje polia spojené s databázou.

Navigačný panel formulára je možné použiť na presun medzi záznamy a k pridávaniu alebo zmazaniu záznamov. Ak sú dáta vo formulári uložené, zmeny sú prevedené do databázy. Navigačný panel formulára tiež obsahuje funkcie na zoraďovanie, filtrovanie alebo vyhľadávanie dát v záznamoch.

tip

Môžete použiť ikonu Navigačného panelu v paneli Viac ovládacích prvkov na pridanie navigačného panelu do formulára.


note

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


Pomocou funkcií zoraďovania a filtrovania môžete meniť pohľad na údaje. Pôvodné tabuľky nie sú menené.

Aktuálne poradie zoraďovania či filter je uložený s aktuálnym dokumentom. Ak nastavíte filter, aktivuje sa ikona Použiť filter na Navigačnom paneli. Možnosti zoraďovania a filtrovania v dokumente môžete tiež nastaviť v dialógu Vlastnosti formulára. (Zvoľte Vlastnosti formulára - Dáta - vlastnosti Zoraďovanie a Filter).

note

Ak je základom formulára SQL záznam (pozri Vlastnosti formulára - záložka Dáta - Zdroj dát), sú funkcie pre zoraďovanie a filtrovanie dostupné iba ak SQL záznam obsahuje len jednu tabuľku a nie je vytvorený v režime SQL.


Nájsť záznam

Prehľadáva databázové tabuľky a formuláre. Vo formulároch alebo databázových tabuľkách môžete konkrétne hodnoty vyhľadávať v údajových poliach, zoznamoch a zaškrtávacích poliach.

Find Record Icon

Nájsť záznam

Absolútny záznam

Zobrazuje číslo aktuálneho záznamu. Zadajte číslo k prechodu na daný záznam.

Prvý záznam

Icon First Record

Presunie vás na prvý záznam.

Predchádzajúci záznam

Icon Previous Record

Presunie vás na predchádzajúci záznam.

Ďalší záznam

Icon Next Record

Presunie vás na nasledujúci záznam.

Posledný záznam

Icon Last Record

Presunie vás na posledný záznam.

Nový záznam

Icon New Record

Vytvorí nový záznam.

Uložiť záznam

Icon

Uloží novú dátovú položku. Zmena je zaznamenaná do databázy.

Späť: položka

Icon Undo Data Entry

Umožňuje vám vrátiť zmenu v dátovej položke.

Zmazať záznam

Icon Delete Record

Odstráni záznam. Príkaz je treba pred odstránením potvrdiť.

Otočiť

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

Obnoviť

Refresh Control

Icon Refresh Control

Refresh current control

Zoradiť

Určuje kritériá zoraďovania pre zobrazenie dát.

Sort Order Icon

Poradie zoraďovania

Body

Text fields are sorted alphabetically, numerical fields are sorted by number.

Icon Sort Ascending

Zoradiť vzostupne

Body

Text fields are sorted alphabetically, number fields are sorted by number.

Icon Sort Descending

Zoradiť zostupne

Otočiť

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icon AutoFilter

Automatický filter

Zo súboru

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

Použiť filter

Form-based Filters

Prompts the database server to filter the visible data by specified criteria.

Icon Form Filter

Form-based Filters

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

Data source as table

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

Data source as table

Please support us!