Štandardný panel

Štandardný panel je dostupný v každej aplikácii LibreOffice.

Nový

Vytvorí nový dokument LibreOffice.

Icon New

New (the icon shows the type of the new document).

Otvoriť súbor

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Icon Open

Otvoriť súbor

Uložiť

Uloží aktuálny dokument.

Icon Save

Uložiť

Uložiť ako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Icon Save as

Uložiť ako

Email Document

Opens a new window in your default email program with the current document as an attachment. The current file format is used. If the document is new and unsaved, the format specified in - Load/Save - General is used.

Icon Email Document

Email Document

Edit Mode

Enables you to edit a read-only document or database table. Use the Edit Mode option to activate the edit mode.

Edit Mode Icon

Edit Mode

Export as PDF

Saves the current file to Portable Document Format (PDF) version 1.4. A PDF file can be viewed and printed on any platform with the original formatting intact, provided that supporting software is installed.

Icon Export Directly as PDF

Export priamo do PDF

Tlač súboru priamo

Ak chcete vytlačiť dokument s aktuálnymi nastaveniami tlače, kliknite na ikonu Tlač súboru priamo Nastavenia zistíte v dialógu Nastavenie tlačiarne, ktorý zobrazíte pomocou ponuky Nastavenie tlačiarne.

Print File Directly Icon

Print File Directly

Spelling

Skontroluje pravopisné chyby dokumentu alebo aktuálneho výberu. Ak je nainštalované rozšírenie na kontrolu gramatiky, dialógové okno tiež skontroluje gramatické chyby.

Icon

Spelling

Automatic Spell Checking On/Off

Počas písania automaticky kontroluje pravopis a podčiarkuje chyby.

Automatic Spell Checking On/Off

Automatic Spell Checking On/Off

Nový

Odstráni výber a skopíruje ho do schránky.

Icon Cut

Cut

Zatvoriť

Skopíruje výber do schránky.

Icon Copy

Copy

Uložiť

Vloží obsah schránky na miesto kurzoru a nahradí ním vybraný text alebo objekty.

Icon Paste

Paste

Klonovať formátovanie

Najskôr označte text alebo objekt a potom kliknite na túto ikonu. Následným kliknutím na iný text alebo iný objekt vložíte rovnaké formátovanie.

Click the Clone Formatting icon Icon on the Standard toolbar.

Ikonka

Klonovať formátovanie

Nový

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Icon Undo

Undo

Nový

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Icon Redo

Redo

Hyperlink

Opens a dialog that enables you to edit hyperlinks.

Icon Hyperlink

Hyperlink Dialog

Dáta

Click the Navigator On/Off icon to hide or show the Navigator.

Ikonka

Navigátor zap/vyp

Nový

Reduces or enlarges the screen display of LibreOffice. The current zoom factor is displayed as a percentage value in the Zoom Slider on the Status bar.

Icon

Lupa

Pomocník LibreOffice

Otvorí hlavnú stránku pomocníka LibreOffice pre práve bežiacu aplikáciu. Stránky pomocníka je možné prezerať a vyhľadávať v zozname alebo v texte stránok.

Icon Help

Pomocník LibreOffice

What’s This?

Enables extended help tips under the mouse pointer until the next click.

Icon “What’s This?”

What’s This?

Udalosti

Loads a document specified by an entered URL. You can type a new URL, edit an URL, or select one from the list. Displays the full path of the current document.

Tip Icon

Enable Load URL with the Visible Buttons command (right-click the toolbar).


Please support us!