Distribúcia XML Filtra ako balíček

XML filter môžete distribuovať viac používateľom v špeciálnom formáte balíčka.

Uložiť XML filter ako balíček

Note Icon

Dialóg Nastavenia XML filtra je k dispozícii iba pri otvorení textového dokumentu.


  1. V aplikácii Writer vyberte Nástroje - Nastavenia XML filtra.

  2. Vyberte filter, ktorý chcete distribuovať a kliknite na Uložiť ako balík.

Inštalácia XML filtra z balíka

Note Icon

Dialóg Nastavenia XML filtra je k dispozícii len pri otvorenom textovom dokumente.


  1. V aplikácii Writer vyberte Nástroje - Nastavenia XML filtra.

  2. Kliknite na Otvoriť balík a vyberte balík s filtrom, ktorý chcete nainštalovať.

Odstrániť nainštalovaný XML Filter

  1. V aplikácii Writer vyberte Nástroje - Nastavenia XML filtra.

  2. Vyberte filter, ktorý chcete odstrániť a kliknite na Zmazať.

Please support us!