Zaoblenie Rohov

Keď pomocou funkcií kresby vložíte obdĺžnik alebo bublinu a aktivujete režim Upraviť body, uvidíte v ľavom hornom rohu objektu malý rámček. Ten označuje hodnotu, o ktorú sú rohy zaoblené. Ak je umiestnený na prostrednom úchyte hore, sú rohy zaoblené najviac. Zaoblenie môžete upraviť pretiahnutím rámčeka medzi týmito dvoma polohami.

Ukazovateľ myši ako ruka

Pokiaľ umiestnite kurzor myši na rámček, zmení sa na symbol ruky. Teraz môžete rámček pretiahnuť a určiť tak zaoblenie. Náhľad výsledku ukazuje bodkovaná čiara.

Kopírovanie objektov kresby do iných dokumentov

Please support us!