Zlučovanie Verzií

note

Funkcia sledovania zmien je v LibreOffice dostupná pre textové dokumenty zošity tabuliek.


Pokiaľ bol dokument upravovaný viacerými ľuďmi, je možné zlúčiť všetky upravené kópie s pôvodným dokumentom. Jedinou podmienkou je, že sa dokumenty musia líšiť len v zaznamenaných zmenách - všetok pôvodný text musí byť totožný.

  1. Otvorte pôvodný dokument, do ktorého chcete zahrnúť všetky kópie.

  2. Choose Edit - Track Changes - Merge Document. A file selection dialog appears.

  3. Vyberte kópiu dokumentu. Pokiaľ nedošlo k ďalším zmenám pôvodného dokumentu, kópie sa zlúčia s originálom.

    Pokiaľ bol pôvodný dokument upravený, zobrazí sa chybové hlásenie o neúspechu zlúčenia.

  4. Po zlúčení dokumentov uvidíte zaznamenané zmeny z kópie tiež v pôvodnom texte.

Please support us!