Porovnávanie Verzií Dokumentu

note

Funkcia sledovania zmien je v LibreOffice dostupná pre textové dokumenty zošity tabuliek.


Predstavte si, že s vami na tvorbe dokumentu spolupracuje niekoľko autorov. Jedného dňa ste všetkým rozoslali kópie dokumentu. Požiadali ste ich o opravy a zaslanie dokumentu späť.

Normally, the reviewers enable change tracking by Edit - Track Changes - Record and you can easily see the changes.

Pokiaľ niektorí z autorov vykonal zmeny ktoré nezaznamenal, môžete porovnať zmenený dokument s pôvodnou verziou.

  1. Open the reviewer's document and then choose Edit - Track Changes - Compare Document.

    Vždy by ste mali najskôr otvoriť novší dokument a porovnať ho so staršou verziou.

  2. Zobrazí sa dialóg výberu súboru. Vyberte svoj pôvodný dokument a potvrďte dialóg.

    LibreOffice spojí oba dokumenty do recenzentovho dokumentu. Všetky časti textu, ktoré sa vyskytujú v recenzentovom dokumente ale nie na pôvodnom, budú označené ako vložené a všetky časti textu, ktoré chýbajú v recenzentovom dokumente, budú označené ako odstránené.

  3. Teraz môžete prijať alebo odmietnuť zmazané a vložené časti. Nakoniec môžete uložiť recenzentov dokument ako nový pôvodný dokument.

Please support us!