Prijatie alebo Odmietnutie Zmien

Funkcia sledovania zmien je v LibreOffice dostupná pre textové dokumenty zošity tabuliek.

Keď upravujete dokument v ktorom ostatní vykonali zmeny, môžete prijať alebo odmietnuť všetky zmeny naraz alebo ich prechádzať postupne.

  1. If you have put multiple copies of the document in circulation, first merge these into one document (see Merging Versions).

  2. Open the document and choose Edit - Track Changes - Manage. The Manage Changes dialog appears.

  3. Na záložke Zoznam zvoľte zmenu. Zmena sa zvýrazní a zobrazí v dokumente. Pomocou tlačidiel môžete rozhodnúť, ako so zmenou naložiť.

Pokiaľ jeden autor upravil zmenu iného autora, uvidíte tieto zmeny hierarchicky usporiadané so znakom plus pre otvorenie hierarchie.

Ak je zoznam príliš dlhý, môžete sa prepnúť na záložku Filter a určiť, že chcete zobraziť len zmeny od určitých autorov alebo vykonané v určitom dni alebo si nastavíte iné obmedzenia.

Výsledok filtra bude zobrazený vo farbách. Čierne položky je možné prijať alebo odmietnuť, spĺňajú kritéria filtra. Modré položky samé nespĺňajú kritéria filtra, ale ich podpoložky áno. Šedé položky nie je možné prijať či odmietnuť a filtru nezodpovedajú. Zelené položky spĺňajú kritéria filtra, ale nemožno ich prijať či odmietnuť.

Please support us!