Protecting Contents in LibreOffice

Nasleduje prehľad rôznych spôsobov ochrany obsahu pred zmenou, odstránením či zobrazením v LibreOffice.

Protecting Documents With Passwords When Saving

Všetky dokumentu ukladané vo formáte OpenDocument je možné uložiť s heslom. Dokumenty uložené s heslom sa nedajú bez hesla otvoriť. Obsah je chránený, aby nebolo možné jeho čítanie externým editorom. To platí o obsahu, obrázkoch a OLE objektoch.

Zapnutie ochrany

Zvoľte Súbor - Uložiť Ako a zaškrtnite pole Uložiť s heslom. Uložte dokument.

Vypnutie ochrany

Otvorte dokument a zadajte správne heslo. Zvoľte Súbor - Uložiť Ako a zrušte zaškrtnutie poľa Uložiť s heslom.


tip

It is possible to use OpenPGP to define private and public keys to be used to encrypt LibreOffice documents. Read Encrypting Documents with OpenPGP to learn more on how to set up OpenPGP encryption keys.


Ochrana označenia zmien

Pri každej zmene v LibreOffice Calc a LibreOffice Writer, je zaznamenané, kto túto zmenu vykonal. Táto funkcia sa dá zapnúť tak, aby bolo možné ju vypnúť len pri zadaní správneho hesla. Do tejto chvíle sa zaznamenávajú všetky zmeny. Nie je možne prijatie alebo odmietnutie zmien.

Zapnutie ochrany

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter and confirm a password of at least one character.

Vypnutie ochrany

Choose Edit - Track Changes - Protect. Enter the correct password.


Ochrana Rámcov, Obrázkov a OLE Objektov

Môžete zamknúť obsah, umiestnenie a veľkosť vložených obrázkov. To isté platí pre rámce (vo Writer) a OLE objekty.

Zapnutie ochrany

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, mark Contents, Position and/or Size.

Vypnutie ochrany

For example, for graphics inserted in Writer: Choose Format - Image - Properties - Options tab. Under Protect, unmark as appropriate.


Ochrana objektov kresby a objektov formulára

Objekty kresby, ktoré do dokumentu vložíte pomocou panelu Kresba , je možné chrániť pred nechceným presunom alebo zmenou veľkosti. To isté platí pre objekty formulára vložené pomocou panelu Ovládacie prvky formulára.

Zapnutie ochrany

Choose Format - Object - Position and Size - Position and Size tab. Mark the Position or Size check box.

Vypnutie ochrany

Choose Format - Object - Position and Size - Position and Size tab. Unmark the Position or Size check box.


Please support us!