Rýchlejšia tlač s Redukciou Dát

Pri tlači dokumentu môžete znížiť objem dát potrebných pre tlač. Toto nastavenie sa dá upraviť rôzne pre tlač priamo na tlačiareň alebo tlač do súboru.

  1. Choose - LibreOffice - Print.

  2. Kliknite na jednu z nasledujúcich možností:

    Tlačiareň- nastavenie volieb pre redukciu dát pri tlači priamo na tlačiareň

    Tlač do súboru- nastavenie volieb pre redukciu dát pri tlačí do súboru

  3. Zvoľte akúkoľvek kombináciu nastavení a potom kliknite na OK.

    Od tejto chvíle budú všetky dokumenty pri tlači používať zmenené nastavenie.

  4. Vytlačte dokument.

Môžete redukovať dáta pre prehľadnosť, prechody alebo bitmapové obrázky. Keď znížite objem dát, na väčšine tlačiareň nedôjde ku zníženiu kvality tlače, ale výrazne sa skráti doba potrebná k tlači a pri tlači do súboru sa zmenší veľkosť súboru.

Please support us!