Vloženie obsahu v špeciálnom formáte

Obsah uložený v schránke môže byť do dokumentu vložený v rôznych formátoch. V LibreOffice si môžete zvoliť ako vložiť obsah, pomocou dialógu alebo rozbalovacej ikony.

Dostupné možnosti závisia od obsahu schránky.

Pre prechádzanie zoznamu v obrátenom poradí, stlačte +Shift+Tab.

Vloženie obsahu schránky pomocou ponuky ikony

  1. Kliknite na šípku vedľa ikony Vložiť na paneli Štandardný na otvorenie ponuky.

  2. Zvoľte jednu z možností.

Ak sa vám výsledok nepáči, kliknite na ikonu Späť a potom vložte obsah s inou voľbou.

Vloženie obsahu schránky pomocou dialógu

  1. Zvoľte Upraviť - Vložiť inak.

  2. Vyberte jednu z možností a kliknite na OK.

Pokiaľ ste v zošite a obsahom schránky sú bunky zošitu, zobrazí sa odlišný dialóg Vložiť inak. Pomocou dialógu Vložiť inak môžete skopírovať bunky s využitím základných alebo rozšírených možností.

Please support us!