Zobrazenie navigačného panelu pomocníka

Navigačný panel v okne pomocníka je možné zobraziť alebo skryť podľa potreby.

Ikonka

Na paneli nástrojov v okne Pomocník môžete kliknutím na ikonku vľavo zobraziť alebo skryť navigačný panel.

The LibreOffice Help Window

Please support us!