Navigátor a prehľad dokumentu

All contents of the Navigator window are referred to here as "categories," whether headings, sheets, tables, frames, graphics, OLE objects, sections, hyperlinks, references, indexes, comments, or drawing objects.

The Navigator displays types of objects contained in a document. If a plus sign appears next to a category, this indicates that at least one object of this kind exists. If you rest the mouse pointer on the category name, the number of objects is displayed in an extended tip.

Otvorte kategóriu kliknutím na znak plus. Ak chcete zobraziť položky iba v určitej kategórii, zvoľte kategóriu a kliknite na ikonu Náhľad obsahu. Až do ďalšieho kliknutia na túto ikonu sa zobrazujú iba objekty tejto kategórie.

Okno Navigátor môžete ukotviť ku ktorémukoľvek ohraničeniu dokumentu, alebo ho znovu uvoľniť (dvojklikom na sivú oblasť). Keď je Navigátor uvoľnený, môžete zmeniť veľkosť okna.

Rýchla navigácia k objektom

Preťahovanie v dokumente LibreOffice

Please support us!