About Converting Microsoft Office Documents

LibreOffice m√īŇĺe automaticky otv√°raŇ• dokumenty Microsoft Office 97/2000/XP. AvŇ°ak niektor√© vlastnosti a form√°tovacie atrib√ļty v zloŇĺit√Ĺch dokumentoch Microsoft Office s√ļ v LibreOffice spracovan√© inak alebo nie s√ļ podporovan√©. N√°sledkom toho m√īŇĺe byŇ• napr√≠klad preveden√Ĺ s√ļbor dodatońćne upraven√Ĺ. MnoŇĺstvo t√Ĺchto √ļprav z√°vis√≠ od zloŇĺitosti Ň°trukt√ļry a form√°tovania p√īvodn√©ho dokumentu. LibreOffice nem√īŇĺe sp√ļŇ°Ň•aŇ• skripty jazyka VBA ale m√īŇĺe ich nańć√≠taŇ• a analyzovaŇ•.

Note Icon

The most recent versions of LibreOffice can load and save the Microsoft Office Open XML document formats with the extensions docx, xlsx, and pptx. The same versions can also run some Excel Visual Basic scripts, if you enable this feature at - Load/Save - VBA Properties.


Nasleduj√ļci zoznam poskytuje prehńĺad vlastnost√≠ Microsoft Office, ktor√© m√īŇĺu sp√īsobiŇ• probl√©my pri konverzii. Nijak neovplyvn√≠ moŇĺnosŇ• pracovaŇ• s obsahom konvertovan√©ho dokumentu.

Microsoft Word

 1. Automatické tvary

 2. Znańćky verzi√≠

 3. Objekty OLE

 4. Niektoré ovládacie prvky a formulárové polia Microsoft Office

 5. Indexy

 6. Tabuńĺky, r√°my, a viac-stńļpcov√© form√°tovanie

 7. Hypertextov√© odkazy a z√°loŇĺky

 8. Obr√°zky Microsoft WordArt

 9. Animované znaky/text

Microsoft PowerPoint

 1. Automatické tvary

 2. Odsadenie tabul√°tora, riadku a odseku

 3. Hlavn√Ĺ obr√°zok na pozad√≠

 4. Zoskupené objekty

 5. Niektoré multimediálne efekty

Microsoft Excel

 1. Automatické tvary

 2. Objekty OLE

 3. Niektoré ovládacie prvky a formulárové polia Microsoft Office

 4. Kontingenńćn√© tabuńĺky

 5. Nové typy grafov

 6. Podmienené formátovanie

 7. Some functions/formulas (see below)

One example of differences between Calc and Excel is the handling of boolean values. Enter TRUE to cells A1 and A2.

Note Icon

For a detailed overview about converting documents to and from Microsoft Office format, see the Migration Guide.


Otvorenie Microsoft Office dokumentov, chr√°nen√Ĺch heslom

LibreOffice dok√°Ňĺe otvoriŇ• nasleduj√ļce dokumenty Microsoft Office chr√°nen√© heslom.

Form√°t Microsoft Office

Podporovan√© met√≥dy Ň°ifrovania

Word 6.0, Word 95

Ň°ifrovanie Weak XOR

Word 97, Word 2000, Word XP, Word 2003

Kompatibiln√© Ň°ifrovanie Office 97/2000

Word XP, Word 2003

Slab√© XOR Ň°ifrovanie zo starŇ°√≠ch verzi√≠ Word

Excel 2.1, Excel 3.0, Excel 4.0, Excel 5.0, Excel 95

Ň°ifrovanie Weak XOR

Excel 97, Excel 2000, Excel XP, Excel 2003

Kompatibiln√© Ň°ifrovanie Office 97/2000

Excel XP, Excel 2003

Slab√© XOR Ň°ifrovanie zo starŇ°√≠ch verzi√≠ Excel


Microsoft Office files that are encrypted by AES128 can be opened. Other encryption methods are not supported.

Please support us!