Usporiadanie termínov Microsoft Office a LibreOffice

Nasleduje tabuľka vlastností aplikácie Microsoft Office a ich ekvivalentov v LibreOffice

Microsoft Office XP

LibreOffice

Automatické tvary

Galéria objektov
Tvary sú na lište Kresba (ponuka Zobraziť - Panely nástrojov - Kresba)

Zmena veľkosti písma

Case/Characters

Click and Type

Priamy kurzor

Porovnať a zlúčiť dokumenty

Porovnať

Mapa dokumentu

Navigátor

Závislosť vzorcov

Detektív

Konce riadkov a stránok

Tok textu

Nastavenie stránky

Format - Page Style

For spreadsheets see also Zobraziť - Náhľad zalomenia stránok

Značky

Track Changes - Show

Aktualizovať dáta (v Exceli)

Obnoviť oblasť

Nahradzovať text pri písaní

Automatické opravy

Zobraziť/Skryť

Znaky pre blokovanie tlače, Skryté odseky

Pravopis a Gramatika

Spelling

Sledovanie zmien

Zmeny - Zaznamenávať

Validácia

Platnosť

Zošit

Zošit

List

List

Zdieľaný zošit

Spolupráca


Please support us!