Výber meracích jednotiek

Môžete vybrať iné meracie jednotky pre dokumenty LibreOffice Writer, LibreOffice Writer/Web, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress a LibreOffice Draw.

  1. Otvorte dokument toho typu, pre ktorý chcete zmeniť meracie jednotky.

  2. Choose .

  3. V ľavom pruhu v okne dvakrát kliknite na názov aplikácie, pre ktorú chcete meracie jednotky zmeniť.

    Ak chcete zmeniť meracie jednotky pre textové dokumenty, dvakrát kliknite na LibreOffice Writer.

  4. Kliknite na Všeobecné.

  5. Na záložke Všeobecné vyberte meraciu jednotku. Zatvorte okno tlačidlom OK.

Priame vkladanie meracích jednotiek

- LibreOffice Writer - General

Please support us!