Všeobecné inštrukcie pre prácu s LibreOffice

Otvorenie a uloženie dokumentov a šablón

Prvé kroky

Použitie Microsoft Office a LibreOffice

Vypnutie automatického rozpoznávania URL

Zmena nadpisu dokumentu

Automatické ukladanie dokumentov

Otváranie dokumentov

Opening and saving files on remote servers

Zmena vašeho Pracovného Adresára

Ukladanie dokumentov

Document Classification

Collaboration

Uložiť dokumenty v Iných formátoch

Otváranie dokumentov uložených v iných formátoch

Zobrazenie Vlastností Súboru

Relatívne a Absolútne Odkazy

Protecting Contents in LibreOffice

Vytváranie a Tlač štítkov a vizitiek

Tlač Adresných štítkov

Použitie okien, ponúk a ikon

Používanie kontextových menu

Vypnutie/zapnutie rozšírených tipov

Vypnutie automatického rozpoznávania URL

Zobrazenie, ukotvenie a skrytie okien

Pridanie tlačidiel do panelu nástrojov

Using Toolbars

Rýchla navigácia k objektom

Navigátor a prehľad dokumentu

Prístupnosť

Prístupnosť v LibreOffice

Klávesové skratky (sprístupnenie LibreOffice)

kopírovanie dát pomocou pretiahnutia alebo príkazov z ponuky

Preťahovanie v dokumente LibreOffice

Pretiahnutie s prehliadačom zdroja dát

Vkladanie objektov z Galérie

Kopírovanie obrázkov z galérie

Adding Graphics to the Gallery

Kopírovanie obrázkov medzi dokumentmi

Kopírovanie objektov kresby do iných dokumentov

Kopírovanie oblasti zošitu do textového dokumentu

Vkladanie dát zo zošitov

Vkladanie dát z textových dokumentov

Vkladanie špeciálnych znakov

Zdroje dát

Working with databases in LibreOffice

Table Wizard

Query Wizard

Sprievodca formulármi

Sprievodca zostavou

Prehľad databázy

Registrácia databázy kontaktov

Import a export dát v Base

Import a export dát v textovom formáte

Vykonávanie SQL príkazov

Vyhľadávanie v tabuľkách a formulárových dokumentoch

Hľadanie pomocou formulárového filtru

Návrh tabuľky

Adding a Command Button to a Document

Použitie a úprava databázových zostáv

Zaznamenanie zmien (označenie verzií)

Zaznamenávanie a Zobrazovanie Zmien

Prijatie alebo Odmietnutie Zmien

Porovnávanie Verzií Dokumentu

Zlučovanie Verzií

Zaznamenávanie zmien

Protecting Changes

Správa verzií

Prispôsobenie a modifikácia LibreOffice

Konfigurácia LibreOffice

Pridanie tlačidiel do panelu nástrojov

Odoslanie faxov a Konfigurácia LibreOffice pre Faxovanie

Úprava veľkosti ikon

Výber meracích jednotiek

Creating and Changing Default and Custom Templates

Zmena Farby Textu

Switching Between Insert Mode and Overwrite Mode

Grafy

Vkladanie grafov

Úprava nadpisu grafu

Úprava osí grafu

Pridanie textúr do stĺpiku grafu

Úprava legendy grafu

Rôzne

Všeobecná terminológia

Internetová terminológia

Jazyky používajúce komplexné rozvrhnutie textu

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Práca so Skupinami

Rýchlejšia tlač s Redukciou Dát

Zobrazenie navigačného panelu pomocníka

Vypnutie/zapnutie rozšírených tipov

Uložiť dokumenty v Iných formátoch

Otváranie dokumentov uložených v iných formátoch

Sending Documents as Email

Vloženie obsahu v špeciálnom formáte

Kopírovanie atribútov pomocou formátu štetec

Fontwork For Graphical Text Art

Protecting Contents in LibreOffice

Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

Úprava Hypertextového odkazu

Vloženie Hypertextových odkazov

Editing Graphic Objects

Výber Jazyka dokumentu

Vypnutie odrážok a číslovania pre niektoré odseky

Výber maximálnej tlačiteľnej plochy na stránke

Čiernobiela tlač

Zaoblenie Rohov

Adding Clickable Hotspots to Images

Inserting Non-breaking Spaces, Hyphens and Soft Hyphens

Verzie a Build Numbers

Recording a Macro

Pridelenie Skriptov v aplikácii LibreOffice

Crash Report Tool

Integrovanie nových UNO komponentov

About Digital Signatures

Please support us!