Definovanie Štýlov čiar

 1. Označte objekt čiary v dokumente.

 2. Choose Format - Line and click the Line Styles tab.

 3. Špecifikujte nastavenie čiary podľa vašich potrieb.

  Note Icon

  To specify the length of the line as a percentage of the line thickness, select Fit to line thickness.


 4. Kliknite na Pridať.

 5. Zadajte názov štýlu čiary a kliknite na OK.

  Note Icon

  Pre uloženie štýlu čiary do zoznamu používateľských štýlov čiar, kliknite na ikonu Uložiť štýly čiar .


 6. Kliknite na Zrušiť pre uzavrenia okna.

Please support us!