Definovanie koncov čiar

Do zoznamu dostupných koncov čiar môžete pridať akýkoľvek objekt.

  1. Pomocou kresliacich funkcií nakreslite objekt, ktorý chcete použiť ako koniec čiary.

  2. Select the object and choose Format - Line.

  3. V okne kliknite na Štýly šipiek.

  4. Kliknite na Pridať a zvoľte názov nového štýlu šípky.

  5. Kliknutím na OK zatvoríte dialóg.

Please support us!