Vytváranie a Tlač štítkov a vizitiek

Návrh vizitiek v okne

Zvoľte Súbor - Nový - Vizitky , otvorí sa okno Vizitky , v ktorom môžete nastaviť, ako majú vaše vizitky vyzerať.

Navrhovanie Štítkov a Vizitiek

Štítky a vizitky môžete navrhovať v okne Štítky.

 1. Zvoľte Súbor - Nový - Štítky, otvorí sa okno Štítky.

 2. Na záložke Štítky v časti Formát, definujte formát štítkov.

  LibreOffice Writer obsahuje veľa formátov bežne predávaných listov pre štítky, menovky a vizitky. Tiež môžete pridávať iné, vlastné formáty.

 3. Na záložke Štítky v časti Prípis, môžete určiť, čo bude na štítku napísané.

  Text často obsahuje databázové pole, aby štítky mohli mať rôzny obsah, napríklad pri odosielaní hromadných dopisov. Tiež je možné mať na všetkých štítkoch rovnaký text.

  Pomocou zoznamu Databáza a Tabuľka určíte databázovú tabuľku, ktorej dátové pole sa bude využívať. Kliknutím na tlačidlo so šípkou prenesiete vybrané pole do časti popisov. Stlačením Enter vložíte nový riadok. Tiež môžete zadať medzery a iné nemenné texty.

  Na záložke Formát určíte formát štítkov, ktorý nie je zahrnutý v prednastavených formátoch. To je možné, pokiaľ v zozname Typ zvolíte položku "Používateľský". Na záložke Možnosti môžete určiť, či sa majú vytvoriť všetky štítky alebo len niektoré.

 4. Na záložke Možnosti sa uistite, či je zaškrtnuté pole Synchronizovať obsah. Ak je zaškrtnuté, stačí zadať a upraviť etiketu len jedenkrát (ľavú hornú etiketu).

 5. Kliknutím na Nový dokument vytvoríte nový dokument podľa zadaného nastavenia.

 6. Akonáhle kliknete na Nový dokument, zobrazí sa malé okno s tlačidlom Synchronizovať etikety. Zadajte prvú etiketu. Keď kliknete na tlačidlo Synchronizovať etikety, aktuálna etiketa sa skopíruje do ostatných etiket na hárku.

Please support us!