Editing Graphic Objects

Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Kresba, otvorí sa panel Kresba, pokiaľ už nie je otvorený.

Objekty kresby sa neskôr dajú upravovať a modifikovať. Objekty kresby sa vytvárajú ako vektorová grafika, pri ktorej sa dajú ľubovoľne meniť veľkosti, bez straty kvality.

Ak chcete vytvoriť obdĺžnik, kliknite na ikonu obdĺžnika a presuňte kurzor myši na miesto v dokumente, kde chcete umiestniť jeden roh obdĺžnika. Stlačte a podržte tlačidlo myši a pretiahnite kurzor na miesto, kam chcete vložiť opačný roh obdĺžnika. Keď uvoľníte tlačidlo myši, vloží sa do dokumentu obdĺžnik. Po vložení je obdĺžnik označený, pomocou kontextovej ponuky môžete upravovať jeho vlastnosti.

note

Ak sa chcete po vytvorení a úprave objektov kresby vrátiť k normálnemu textovému režimu, kliknite na oblasť dokumentu, ktorá neobsahuje objekty kresby. Ak vidíte kurzor kreslenia, najprv ukončite tento režim kliknutím na ikonu Vybrať.


Please support us!