Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Vkladanie Bitmáp

Bitmapy je možné vkladať do dokumentov LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Draw, LibreOffice Impress.

 1. Choose Insert - Image.

 2. Vyberte súbor. V poli Typ súboru môžete zobrazenie obmedziť na určitý typ súboru.

 3. Kliknite na pole Odkaz ak chcete vytvoriť odkaz na pôvodný súbor.

  Ak je pole Odkaz zaškrtnuté, obrázok sa načíta pri každej aktualizácii a načítaní dokumentu. Vykonajú sa úpravy, ktoré ste určili pre miestnu kópiu obrázku v dokumente a obrázok sa zobrazí.

  Ak nie je pole Odkaz zaškrtnuté, vždy pracujete s kópiou, ktorá bola vytvorená pri prvom vložení obrázka.

  To embed graphics that were first inserted as links, go to Edit - Links and click the Break Link button.

 4. Ak chcete vložiť obrázok, kliknite na Otvoriť.

Úprava Bitmáp

Ikony na paneli Obrázok

When you select the bitmap image, the Image Bar offers you the tools for editing the image. Only a local copy is edited in the document, even if you have inserted an image as a link.

note

The Image Bar may look slightly different depending to the module you are using.


A number of filters are located on the Image Filter toolbar, which you can open with the icon on the Image Bar.

Filtre nemenia pôvodný obrázok. Filtre sa na obrázok aplikujú iba v dokumente.

Pre niektoré filtre sa zobrazí okno, v ktorom zadáte napríklad intenzitu filtra. Väčšinu filtrov môžete pre zlepšenie efektu použiť viackrát.

note

V LibreOffice Draw a LibreOffice Impress, môžete pridávať text a grafiku, vyberať tieto objekty dohromady s bitmapou a exportovať tento výber ako nový bitmapový obrázok.


The Image dialog

 1. Pre otvorenie okna s vlastnosťami kliknite pravým tlačidlom na myši a z podponuky zvoľte Obrázok.

 2. Zmeňte vlastnosti vybraného obrázku a kliknite na OK.

Ukladanie Bitmáp

If you want to save in a format such as GIF, JPEG or TIFF, you must select and export the bitmap image.

To export a bitmap in Draw or Impress:

 1. Vyberte bitmapový obrázok. Tiež môžete označiť ďalšie objekty, napríklad text, ktoré sa exportujú spolu s obrázkom - pri označovaní podržte kláves Shift alebo vytvorte okolo objektu výberový rámec.

 2. Zvoľte Súbor - Export. Otvorí sa okno Exportovať.

  Príkaz Exportovať uloží obrázok so všetkými použitými filtrami do súboru. Ak bol obrázok vložený ako odkaz, príkaz Uložiť ako obrázok uloží obrázok bez použitia filtrov. Skopírovaný obrázok sa vždy ukladá alebo exportuje spolu s použitými filtrami.

 3. V poli Formát súboru, vyberte požadovaný formát, napríklad GIF alebo JPEG.

 4. Ak chcete exportovať len vybrané objekty, zaškrtnite pole Výber.

  Ak nie je zaškrtnuté pole Výber, exportuje sa celá stránka dokumentu.

 5. Zadajte názov súboru a kliknite na Exportovať.

To export a bitmap in Writer: Right-click the bitmap, choose Save Graphics. You see the Image Export dialog. Enter a file name and select a file type.

Please support us!