Adding Clickable Hotspots to Images

Obrázková mapa vám umožní pripojiť URL adresy k určitým oblastiam v obrázku. Obrázková mapa je skupina niekoľkých aktívnych oblastí.

Môžete kresliť tri druhy aktívnych oblastí: obdĺžniky, elipsy a mnohouholníky. Po kliknutí na aktívnu oblasť sa adresa otvorí v okne alebo v rámci, ktorý špecifikujete. Môžete tiež určiť text, ktorý sa zobrazí pri umiestnení kurzora myši na aktívnu oblasť.

Pre pridanie aktívnej oblasti do obrázku

  1. Umiestnite kurzor myši v textovom dokumente tam, kde chcete vložiť Obrázkovú mapu.

  2. Choose Insert - Image, select and insert a bitmap image.

  3. With the image selected, choose Tools - ImageMap to open the ImageMap Editor, which displays the selected image and contains the hotspot editing tools.

  4. Pomocou ikon Editoru Obrázkových máp nakreslite na obrázok tvar aktívnej oblasti, napríklad obdĺžnik.

    You can see an extended help text on the functions of each icon when you enable Extended Help in - LibreOffice - General.

  5. Do poľa "Adresa" zadajte URL, ktoré sa zobrazí v prehliadači po kliknutí na aktívnu oblasť.

  6. Môžete tiež zadať "Text", ktorý sa zobrazí ako tip, pokiaľ používateľ umiestni kurzor myši na aktívnu oblasť.

  7. Kliknutím na ikonu Použiť potvrďte zmeny a zatvorte Editor Obrázkovej mapy.

  8. Uložte dokument vo formáte LibreOffice alebo HTML.

Obrázkovú mapu môžete uložiť ako obrázok a napríklad ju nahrať na webový server.

ImageMap

An ImageMap is a reference-sensitive graphic or frame. You can click on defined areas of the graphic or frame to go to a target (URL), which is linked with the area. The reference areas, along with the linked URLs and corresponding text displayed when resting the mouse pointer on these areas, are defined in the ImageMap Editor.

There are two different types of ImageMaps. A Client Side ImageMap is evaluated on the client computer, which loaded the graphic from the Internet, while a Server Side ImageMap is evaluated on the server computer which provides the HTML page on the Internet. In server evaluation, clicking an ImageMap sends the relative coordinates of the cursor within the image to the server, and a dedicated program on the server responds. In the client evaluation, clicking a defined hotspot of the ImageMap activates the URL, as if it were a normal text link. The URL appears below the mouse pointer when passing across the ImageMap.

As ImageMaps can be used in different ways, they can be stored in different formats.

ImageMap Formats

ImageMaps are basically divided between those that are analyzed on the server (i. e. your Internet provider) and those analyzed on the web browser of the reader's computer.

Server Side ImageMaps

Server Side ImageMaps appear for the reader as a picture or frame on the page. Click on the ImageMap with the mouse, and the coordinates of the relative position are sent to the server. Aided by an extra program, the server then determines the next step to take. There are several incompatible methods to define this process, the two most common being:

LibreOffice creates ImageMaps for both methods. Select the format from the File type list in the Save As dialog in the ImageMap Editor. Separate Map Files are created which you must upload to the server. You will need to ask your provider or network administrator which type of ImageMaps are supported by the server and how to access the evaluation program.

Client Side ImageMap

The area of the picture or frame where the reader can click is indicated by the appearance of the linked URL when the mouse passes over the area. The ImageMap is stored in a layer below the picture and contains information about the referenced regions. The only disadvantage of Client Side ImageMaps is that older Web browsers cannot read them; a disadvantage that will, however, resolve itself in time.

When saving the ImageMap, select the file type SIP - StarView ImageMap. This saves the ImageMap directly in a format which can be applied to every active picture or frame in your document. However, if you just want to use the ImageMap on the current picture or frame, you do not have to save it in any special format. After defining the regions, simply click Apply. Nothing more is necessary. Client Side ImageMaps saved in HTML format are inserted directly into the page in HTML code.

Please support us!