Relatívne a Absolútne Odkazy

Pri vkladaní hypertextových odkazov musíte myslieť na dva faktory: či je odkaz relatívny alebo absolútny a či je alebo nie je daný súbor prítomný.

warning

Keď umiestnite kurzor myši na hypertextový odkaz, zobrazí sa typ s absolútnym odkazom, keďže LibreOffice interne používa absolútne cesty. Kompletnú cestu a adresu si môžete prehliadnuť len vo výsledku HTML exportu, keď načítate HTML súbor ako "Text" alebo ho otvoríte v textovom editore.


Please support us!