Vloženie Hypertextových odkazov

Hypertextové odkazy môžete vkladať dvoma spôsobmi: ako text alebo ako tlačidlo. V oboch prípadoch sa môže viditeľný text líšiť od URL.

Place the text cursor in the document at the point where you want to insert the hyperlink or select the text that you want to put the hyperlink on. Select Hyperlink command from the Insert menu. Alternatively click on the Icon Hyperlink icon on the Standard toolbar. The Hyperlink dialog appears.

Tip Icon

Hypertextové odkazy sa dajú tiež vložiť pretiahnutím z nástroja Navigátor. Hypertextové odkazy môžu odkazovať na odkaz, nadpis, obrázok, tabuľku, objekt, adresár alebo záložku.


Tip Icon

Ak chcete do textu vložiť hypertextový odkaz na Tabuľku 1, pretiahnite položku Tabuľka 1 z Navigátora do textu. V Navigátore musí byť zvolený režim Spôsob pretiahnutia Vložiť ako hypertextový odkaz.


Please support us!