Úprava Hypertextového odkazu

When you -click a hyperlink in a Writer document, your web browser opens with the requested web address. If you don't use a mouse, position the cursor inside the hyperlink and open the context menu by Shift+F10, then choose Open Hyperlink.

Changing the text of a hyperlink

tip

V dokumentoch aplikácie Writer môžete kliknúť kamkoľvek do hypertextového odkazu a upraviť viditeľný text.


If you leave the hyperlink by positioning the cursor elsewhere, only the visible text changes.

Ak opustíte hypertextový odkaz presunutím na znak medzery hneď za posledným znakom a sú povolené automatické úpravy, cieľové URL sa zmení tak, aby odpovedalo viditeľnému textu.

tip

Vo všetkých typoch dokumentov môžete hypertextový odkaz upraviť v okne Hypertextový odkaz. Najprv umiestnite kurzor myši do odkazu alebo priamo pred odkaz a potom kliknite na ikonu Hypertextový odkaz na paneli Štandardný.


Changing the URL of a hyperlink

Changing the attribute of all hyperlinks

  1. Open the Styles window.

  2. Kliknite na ikonu Znakové štýly.

  3. Right-click the “Internet Link” or “Visited Internet Link” character style, and choose Edit Style.

  4. v okne zvoľte nové atribúty a kliknite na OK.

Editing a hyperlink button

Hyperlink buttons must be edited in Form design mode.

  1. Select menu View - Toolbars and enable the Form Controls toolbar, click on the Design Mode icon and click on the button. The button handles shows.

  2. Open context menu and select Control Properties.

  3. Edit the property in the control dialog box.

Please support us!