Práca so Skupinami

Niekoľko grafických objektov môžete zlúčiť do skupiny a pracovať s nimi ako s jedným objektom.

Všetky objekty v skupine môžete presúvať, upravovať, meniť ich veľkosť, deformovať alebo meniť všetky objekty v skupine naraz, kedykoľvek však môžete vstúpiť do skupiny a meniť objekty individuálne.

Môžete upravovať vlastnosti (veľkosť čiary, farba výplne atď.) všetkých objektov v skupine naraz a kedykoľvek môžete vstúpiť do skupiny a editovať objekty individuálne.

Je tiež možné vkladať skupiny do iných skupín.

Na zoskupenie objektov

 1. Označte všetky objekty, ktoré chcete zoskupiť. Pri označovaní jednotlivých objektov podržte kláves Shift.

 2. Right-click any of the selected objects to open the context menu. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 3. Zvoľte Upraviť - Kopírovať.

  Note Icon

  Pri výbere objektov môžete tiež zvoliť rám okolo objektov.


Napríklad je možné zoskupiť všetky objekty v logu spoločnosti a meniť veľkosť logá ako jediného objektu.

Keď objekty zoskupíte, označením ktorejkoľvek časti skupiny vyberiete celú skupinu.

Pre upravenie skupiny

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Zvoľte Upraviť - Kopírovať.

 3. Teraz môžete vybrať a upraviť jednotlivé objekty v skupine.

V tomto režime môžete pridávať alebo odoberať objekty zo skupiny.

Objekty, ktoré nie sú súčasťou skupiny, sú zobrazené tmavšími farbami.

Pre opustenie skupiny

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Zvoľte Upraviť - Kopírovať.

V Impress alebo Draw môžete tiež skupinu opustiť ak dvakrát kliknete na miesto mimo skupiny.

Pre zrušenie skupiny

 1. Right-click any object of the group. In Calc or Writer, commands are in a submenu Group, while in Impress or Draw, they are at the toplevel of the context menu.

 2. Zvoľte Upraviť - Kopírovať.

Teraz môžete označiť a upraviť všetky objekty ako individuálne objekty.

Please support us!