Vkladanie objektov z Galérie

Objekt do dokumentu m√īŇĺete vloŇĺiŇ• ako k√≥piu alebo ako odkaz. K√≥pia objektu je nez√°visl√° od p√īvodn√©ho objektu. Zmeny p√īvodn√©ho objektu nemaj√ļ Ňĺiadny vplyv na k√≥piu. Odkaz ost√°va z√°visl√Ĺ na p√īvodnom objekte. Zmeny p√īvodn√©ho objektu sa prejavia aj v odkaze.

VloŇĺenie objektu ako k√≥pie

 1. Otvorte Gal√©riu kliknut√≠m na ikonu Gal√©ria na ҆tandardnom panely alebo pr√≠kazom N√°stroje - Gal√©ria.

 2. Zvońĺte t√©mu.

 3. Jedn√Ĺm kliknut√≠m zvońĺte objekt.

 4. Pretiahnite objekt do dokumentu alebo naŇą kliknite prav√Ĺm tlańćidlom a otvorte tak kontextov√© menu a zvońĺte VloŇĺiŇ• a Kop√≠rovaŇ•.

VloŇĺenie objektu ako odkazu

 1. Open the Gallery by clicking the Gallery icon on the Standard bar, or by choosing Insert - Media - Gallery.

 2. Zvońĺte t√©mu.

 3. Jedn√Ĺm kliknut√≠m zvońĺte objekt.

 4. Drag the object into the document while pressing the Shift and keys, or right-click to open the context menu and select Insert and Link.

VloŇĺenie objektu ako pozadia

 1. Otvorte Gal√©riu kliknut√≠m na ikonu Gal√©ria na ҆tandardnom panely alebo pr√≠kazom N√°stroje - Gal√©ria.

 2. Zvońĺte t√©mu.

 3. Jedn√Ĺm kliknut√≠m zvońĺte objekt.

 4. Otvorte kontextov√ļ ponuku a zvońĺte VloŇĺiŇ• - Pozadie - Strana alebo Odsek.

VloŇĺenie objektu ako text√ļry (vzoru) pre in√Ĺ objekt

 1. Otvorte Gal√©riu kliknut√≠m na ikonu Gal√©ria na ҆tandardnom panely alebo pr√≠kazom N√°stroje - Gal√©ria.

 2. Zvońĺte t√©mu.

 3. Jedn√Ĺm kliknut√≠m zvońĺte objekt.

 4. Drag the object on to the other object in the document while pressing .

Please support us!