Adding a Command Button to a Document

Pomocou panelu pre Ovládacie prvky môžete do dokumentu pridávať zaškrtávacie políčka, tlačidlá, tabuľky zobrazujúce dátové záznamy a ďalšie ovládacie prvky.

Pre pridanie tlačidla do dokumentu

 1. Zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Ovládacie prvky formulára.

 2. Push Button Icon

  Na paneli Ovládacie prvky formulára kliknite na ikonu Tlačidlo.

  Kurzor myši sa zmení na krížik.

 3. V dokumente učte pretiahnutím veľkosť a umiestnenie tlačidla .

 4. Right-click the button and choose Control Properties.

 5. Určite vlastnosti tlačidla.

 6. Ak chcete zmeniť nápis na tlačidle, kliknite na záložku Všeobecné a upravte text v poli Označenie.

 7. Ak chcete k tlačidlu pripojiť makro, kliknite na záložku Udalosti a potom kliknite na tlačidlo ... vedľa udalosti, s ktorou chcete makro spojiť. V okne Priradiť činnosť vyberte makro, ktoré chcete použiť a kliknite na OK.

 8. Zatvorte okno Vlastnosti.

 9. (Nepovinné) Určite vlastnosti formulára, do ktorého toto tlačidlo patrí.

 10. Right-click the button and choose Form Properties.

 11. Otvorí sa okno Vlastnosti formulára.

 12. Určite vlastnosti formulára a potom zatvorte okno.

Please support us!