Fontwork For Graphical Text Art

You can use Fontwork to create graphical text art objects.

Na vytvorenie Objektu Písmomaľby

 1. If you don't see the Drawing toolbar or the Fontwork toolbar, choose View - Toolbars to enable the toolbar.

 2. On the Drawing toolbar or on the Fontwork toolbar, click the Fontwork Gallery icon.Icon

 3. V okne Galéria Písmomaľby zvoľte štýl Písmomaľby a kliknite na OK.

  The Fontwork object is inserted into your document. Fontwork objects are Custom Shapes. Using the 3D Settings toolbar, you can switch the view at any time from 2D to 3D and back.

 4. Dvakrát kliknite na objekt a aktivujte režim úpravy textu.

 5. Nahraďte pôvodne nastavenú Písmomaľbu vašim vlastným textom.

 6. Stlačením Esc ukončíte režim úprav.

Pre úpravu objektu Písmomaľby

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

  Zobrazí sa panel nástrojov Písmomaľba. Pokiaľ sa vám panel nástrojov nezobrazí, zvoľte Zobraziť - Panely nástrojov - Písmomaľba.

 2. Kliknite na ikonu na paneli nástrojov Písmomaľba.

  K dispozícii sú nasledujúce ikony:

Pre úpravu ďalších vlastností Písmomaľby

 1. Click the Fontwork object. If the Fontwork object is inserted in the background, hold down the key while you click.

 2. Vyberte vlastnosti z panelu nástrojov Vlastnosti Kresby. Môžete meniť šírku čiary, farbu výplne, štýl čiary a ďalšie.

Please support us!